csl
 

親愛的客戶,

由於進行網絡提升工程關係,系統暫時未能提供服務,不便之處,敬請原諒。

如您需要即時協助,我們亦建議您可致電本公司24小時客戶服務熱線 +852 2512 3123 (csl.) ,我們的客戶服務主任可以為您提供即時協助。


此致

CSL Mobile Limited  香港移動通訊有限公司

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

注意:
此訊息由系統自動發出,以作確認收到閣下的電郵查詢。請勿回覆此系統訊息。.