uHub雲端儲存服務

uHub匣子儲存服務

uHub匣子儲存服務為csl全新的革命性服務,以雲端技術為基礎,提供多媒體內容儲存空間。

今後您毋須將資料儲存至電腦硬碟或其他設備。透過uHub匣子儲存服務,您的資料將透過雲端技術儲存至我們的伺服器上,既方便又安全,並提供更多的靈活性。您就可以從任何連接互聯網的位置得到該數據,也不需要攜帶儲存設備或使用相同的電腦去儲存和檢索資料。

透過csl,連接至uHub的雲端資料庫更快更穩定。csl已增強旗下的4G LTE網絡至150Mbps1,結合旗下1,000 Mbps2 光纖地面傳輸網絡,率先達至業界的至高標準,方便uHub用戶隨時更新資料。


優越功能
  • 即時同步 - 上載至uHub 嘅檔案,透過網上介面、電腦程式同手機程式都可以即時地睇到。
  • 分享檔案 - 透過「分享」功能,你可以電郵或其他方式將連結發送俾朋友開啟或下載檔案。而「私人分享」功能,更令你可以淨係同受邀請嘅朋友分享文件夾,隨時比佢哋上載或刪除其他檔案。
  • 一按即播 - 短片或影片一撳即播,毋需擔心影片格式*
  • 隨時欣賞 - 將影片或音樂放上uHub,行到邊都可以睇到邊聽到邊。

有關uHub雲端儲存服務之詳細介紹,請參閱
https://uhub.netvigator.com/portal/zh/storage_learn.html

注意事項:

客戶必須於www.uhub.com進行登記及下載有關程式。

免費下載uHub手機及電腦程式

免費下載uHub匣子手機及電腦程式

按此下載有關程式

備註:

  1. 150Mbps為4G LTE網絡(2600MHz - CAT 4)之下載網絡規格,上傳規格為50Mbps。客戶所經驗的實際速度會相當地少於4G網絡規格,並會受客戶的流動裝置,網絡覆蓋及其他外在因素而有所影響。
  2. 1000Mbps是光纖骨幹的網絡規格,並不與個別客戶所經驗的速度相同。

網上商店
數據用量計算機
專業智能手機教室
智能手機大百科
csl Facebook 專頁
csl YouTube 頻道
csl Instagram 動態